Suzanne van Brakel – Ontvlucht

We zagen ‘Ontvlucht’ langs komen op onze sociale media en nadat we gelezen hadden waar het boek over ging, werden we meteen nieuwsgierig. Dit leek ons wel een boek die aansloot bij wat wij graag lezen. Na de auteur een bericht gestuurd te hebben, ontvingen we enkele dagen later het boek in onze brievenbus. Hier willen we Suzanne van Brakel hartelijk voor bedanken.

Informatie die te lezen is op de achterflap van dit boek: Vanuit landen als Colombia verspreiden zich jaarlijks miljoenen kilo’s cocaïne over de hele wereld. De onverminderd populaire harddrug wordt steeds efficiënter en in puurdere vorm verscheept, veelal naar Europa waarbij de havens van Rotterdam en Antwerpen een hoofdrol spelen. Maar vervoer via het water is niet de enige manier. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van coke zijn creatief en continue op zoek naar alternatieve wegen om hun handelswaar aan de man te brengen.

Kris Verburgt is 25 jaar en werkzaam bij de Amsterdamse recherche. Haar werk is haar passie, maar ook een roeping. Ze wil goed maken wat haar vader als onverbeterlijke draaideurcrimineel heeft aangericht. Terwijl ze wordt toegevoegd aan een Haarlems onderzoek naar corruptie in de horeca, doet een jeugdvriendin een beroep op haar. Deze KLM-stewardess beweert door een collega te worden bedreigd en gechanteerd. Het brengt Kris in gewetensnood en dwingt haar buiten de lijntjes te kleuren met alle gevolgen van dien. Is haar vriendin echt in gevaar? En welke linken zijn er met een Haarlemse zakenman die handel drijft met China en een Colombiaanse die illegalen huisvest in Amsterdam Zuidoost?

Read more