Bryan las: Jet van Vuuren – Liegbeest

Ik zag in de folder van Karakter uitgevers dat er een nieuw boek van Jet van Vuuren zou verschijnen. Aangezien ik fan ben van Jet was ik dan ook verheugd om dit te lezen. Nadat de flaptekst mij aansprak heb ik meteen contact opgenomen met de uitgever. Na verschijning ontving ik meteen een recensie-exemplaar. Hier wil ik Karakter uitgevers natuurlijk hartelijk voor bedanken.

Informatie die te lezen is op de achterflap: Jochem Nijhoff, een succesvol en vermogend advocaat, verheugt zich op een weekend in zijn buitenhuis, waar hij met oud-jaargenoten van het Utrechts studentenkorps hun vijfde lustrum zal vieren. Toch verloopt niet alles even feestelijk als gepland.

Vlak voor het lustrum valt een van Jochems studievrienden van zijn paard en komt te overlijden. De politie twijfelt over de doodsoorzaak en er volgt een onderzoek. Kort daarna wordt Jochem met de dood bedreigd en krijgen ook de andere jaargenoten vreemde appjes waaruit blijkt dat iedereen het volgende slachtoffer kan zijn.

Jochem roept bij zijn secretaresse hulp in voor het weekend. Zij komt met Hannah, een betrouwbare vriendin die de rotzooi opruimt en haar mond kan houden. Maar spreekt Hannah wel de waarheid als ze zegt discreet te zijn? Hoe oprecht is Jochems secretaresse? En hoe zit het met de leugens van Jochem en zijn vrienden die stuk voor stuk iets voor elkaar te verbergen hebben?

Read more