Vero las: Georges Salines & Azdyne Amimour – Na de Bataclan

We kunnen ons nog heel goed de avond herinneren dat de aanslagen in Parijs gepleegd werden. Wij hebben toen wezenloos naar de televisie gekeken en dit voelde toen zo onwerkelijk, dus toen we zagen dat er een boek zou verschijnen hierover werden we nieuwsgierig. We hebben contact opgenomen met de uitgever en bij verschijning van het boek viel ons exemplaar al vrij snel in onze digitale brievenbus. Hier willen we Ambo Anthos hartelijk voor bedanken.

Informatie die te lezen is op internet over dit boek: Na de Bataclan is het inspirerende en hoopgevende verhaal van Georges Salines en Azdyne Amimour, die op 13 november 2015 allebei hun kind verloren tijdens de aanslag in de Parijse concertzaal. Salines is de vader van Lola, een jonge uitgever van kinderboeken en liefhebber van stevige rockmuziek. Amimour is de vader van Samy, een seculier opgevoede maar geradicaliseerde jongen, die het vuur opende op de concertgangers.

Hoewel de werelden van beide vaders mijlenver van elkaar af staan, gingen ze met elkaar in gesprek en ontwikkelden ze een bijzondere vriendschap. Met hun boek willen beide vaders laten zien dat het zelfs onder de verschrikkelijkste omstandigheden mogelijk is toenadering te zoeken tot de ander en mededogen te tonen. ‘We hebben samen vooruitgang geboekt en we moeten deze weg blijven volgen. Voor onze kinderen. En voor het leven.’

Read more