Mag ik jullie voorstellen: Pebbles

Sinds zondag 16 Oktober 2016 is Pebbles officieel het nieuwste lid van ons gezin. Scroll down for English.

pebbles

Wie is Pebbles?
Pebbles is onder de naam Elly vanuit Roemenië via de stichting New Life for Animals naar Nederland gekomen. Ze krijgen daar zodra ze gevonden worden een naam, die je gelukkig gewoon aan kunt passen. En wij vonden Pebbles wel leuk passen en leuk klinken dus is ze hier omgedoopt naar Pebbles.

Pebbles is in Roemenië gered, op het moment dat ze aangevallen werd door meerdere honden. Op dat moment heeft Anca Deaconu van Friends 4Paws shelter haar meteen opgevangen. Op 8 Oktober is ze in Nederland aangekomen en is ze in eerste instantie opgevangen door Syl & Pascal. Dankjewel hiervoor. 🙂

Zondag 9 oktober mocht ze een weekje komen proefwonen bij ons en het opvanggezin (Syl & Pascal) was zo lief om Pebbles hierheen te brengen. Ze lag al vrij snel op haar gemakje. Ze was nog niet helemaal vriendjes met Simba & Luna. Of beter gezegd Luna & Simba zijn dat nog niet zo met Pebbles. Pebbles wil wel vriendjes zijn, maar de poezenbeesten houden nog wat afstand.

De poezenbeesten.

Ze kan goed alleen blijven. Wat natuurlijk altijd een pluspunt is en ook aan de riem wandelen en aan de stoeprand zitten gaat al heel goed.

Ook vind ze het op momenten al erg leuk om te spelen. Of het nu met de Kong Snackbal is of met de muizen van de katten is. Dat maakt niks uit. Ze vindt beiden even interessant.

We merken dat de poezebeesten ook steeds wat dichter bij komen, dus ook dat zal uiteindelijk goed komen.

Wij (Bryan en ik) zijn erg blij dat Pebbles bij ons gekomen is en willen dan ook een aantal bedankjes uitspreken.
Allereerst Pascal en Syl voor de eerste opvang in Nederland en het langs brengen van Pebbles en de papieren.
De stichting New Life for Animals en in het bijzonder Angelique Oort voor de vriendelijke mailwisseling.
Anca Deaconu van Friends 4Paws Shelter voor het redden en het opvangen van Pebbles.
De stichting New Life for Animals werkt voornamelijk samen met Friends 4Paws Shelter en NLFA, Rescue, Love, Live.

Dus ben je zelf ook op zoek naar een nieuwe hond? Dan geef ik je de tip om ook eens hier een kijkje te nemen. Je betaalt eigenlijk alleen de kosten van de sterilisatie/castratie, entingen en vervoer. Voor de hond betaal je in principe niks. En wij merken nu al dat ze gigantisch dankbaar is.


 

Since Sunday October 16th 2016 Pebbles is officially the newest member of our family.

pebbles

Who is Pebbles?
Pebbles came from Romania to the Netherlands, through the New Life for Animals foundation by the name of Elly. As soon as dogs are found there they name them, but you can always change this name. We thought Pebbles was very suited and had a nice ring to it, so we changed her name to Pebbles.

Pebbles was rescued in Romania when she was attacked by multiple dogs. At that moment Anca Deaconu from Friends 4Paws shelter immediately took her in. On October 8th Pebbles arrived in the Netherlands and she was initially taken in by Syl & Pascal. Thanks very much for this 🙂

On Sunday October 9th Pebbles came to stay with us for a testing week and the foster family (Syl & Pascal) was so nice to drop her of at our place. She was at ease after a very short while. She didn’t make friends with Simba and Luna right away. Or rather Luna and Simba didn’t with Pebbles. Pebbles wants to be friends but the cats are keeping their distance.

The cats

She can be alone very well. Which is always a plus, and walking on a leash and sitting on a curb go very well too already.

She already likes to play at some moments. Whether it’s with the Kong Snackbal or the cat’s mice. It doesn’t matter. She likes both.

We notice that the cats are coming nearer, so that will work out eventually too.

We (me and Bryan) are very happy Pebbles came to our home and therefore we want to say a few thank you’s. First of all Pascal and Syl for the initial shelter in the Netherlands, and for bringing Pebbles and her papers over.

The New Life for Animals foundation and Angelique Oort in particular for the pleasant mail exchange.

Anca Deaconu from Friends 4Paws Shelter for rescuing and sheltering Pebbles.

The New Life for Animals foundation mainly cooperates with Friends 4Paws Shelter and NLFA, Rescue, Love, Live.

Are you looking for a new dog yourself? I strongly advise you to have a look here. You only pay for the sterilization/castration, shots and transportation. The dog is for free in a way. And we already sense the massive gratitude.

The English translation is made by Nathalie Janssen. Thanks for that. 😉

3 thoughts on “Mag ik jullie voorstellen: Pebbles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge