Disclaimer

Disclaimer voor Koukleum.nl

Koukleum.nl, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot Koukleum.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Koukleum.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Koukleum.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Koukleum.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Koukleum.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koukleum.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koukleum.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Indien ik met een bedrijf een samenwerking doe, zal dit altijd te lezen zijn in mijn blog. Dit beïnvloedt mijn mening over het product echter niet. Ik zal hier altijd een eerlijke mening over geven.

De hyperlinks naar externe pagina’s zijn bij samenwerkingen  altijd nofollow links, aangezien Google dit zo wenst. Ik wil de ranking van mijn site en hiermee de populariteit van het te lezen blog niet omlaag halen. Liever een nofollow link met een goede ranking zodat het blog gelezen wordt als een follow link met een penalty van google. Waardoor mijn blog minder goed gevonden en dus minder goed gelezen wordt.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.